Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Μη υφασμένα υφάσματα αγορά προοπτική ανάλυση
Jan 28, 2016

Στο διεθνές περιβάλλον, το διεθνές μη υφασμένα υφάσματα αγορά εξακολουθεί να έχει περισσότερο χώρο για την επέκταση και τις ευκαιρίες. Ως το τέλος του 2007 ΕΕ-Κίνα κλωστοϋφαντουργικών περιορισμούς οφειλόμενο τέλος του 2008 τέλος οι περιορισμοί ποσόστωσης κλωστοϋφαντουργικών Σινο-ΗΠΑ, εποχή χωρίς ποσοστώσεις κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας έρχεται, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% του μεριδίου αγοράς παγκόσμια κλωστοϋφαντουργίας είναι πλήρως ανοικτές, θα φέρει μεγάλες ευκαιρίες για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας. Ενώ η παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα σε άνοδο, θα προωθήσει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, θα φέρει κλωστοϋφαντουργίας της Κίνας και ενδύματα εξαγωγή ανάπτυξη ενεργοποίηση ασφαλείας στη διεθνή αγορά.
Από το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, η εγχώρια ζήτηση θα γίνει μια σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης του κλάδου. Προς το παρόν, κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εγχώρια κατανάλωση περίπου 80%. Με την ταχεία ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, σταθερή αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων, θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.